رئیس پژوهشگاه محیط زیست اصفهان

نگرش مسئولان به مقوله زیست محیطی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی نیازمند تغییر است

رئیس پژوهشگاه محیط زیست اصفهان با بیان اینکه نگرش مسئولان به مقوله زیست محیطی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی باید تغییر کند، گفت: حق آبی تالاب گاوخونی باید تأمین شود و از بازیافت پسماند های انسانی و آب خام آن در حوزه صنعت استفاده کرد.

آخرین اخبار