گره کور خشکی زاینده رود؛

هنوز فرصت هست تا صدای شرق را بشنوید/ جدال دارا با ندارها در آوردگاه زنده‌رود

گاهی با یک حرکت کوچک درهای بسته بسیاری باز می‌شود و حتی ساده‌تر از آنی که فکرش را می‌کنند گره‌های بزرگ بدون نیاز به دندان باز می‌شود، فقط کافیست نوع نگاه و شیوه اقدام را تغییر داد.

خودکشی های رسمی و غیر رسمی جوانان

شرق اصفهان جوانان را دریابد که زاینده رود خشک باشد یا روان، آب است

مسئولان و توجه به معضلات رو به رشد اجتماعی در شرق اصفهان می بایست از دریچه باور محکم که به وجود مشکل اعتقاد داشته باشند، جامعه را از نوع برخورد سطحی به این موضوع نجات دهند تا هر روز در کنار مشکلات مردم شاهد روآوردن جوان به سمت مرگ های گناه نرویم.

آخرین اخبار

تبلیغات