مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای برای حفظ گاوخونی همیاری کنند

مدیرکل محیط زیست اصفهان گفت: لازم است دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای خود را صاحب تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده‌رود بدانند و با محیط زیست در این راستا همیاری کنند.

آخرین اخبار