استاندار اصفهان تاکید کرد:

تکلیف حق‌آبه‌های حوضه آبریز زاینده‌رود تا شهریور مشخص شود

استاندار اصفهان با بیان اینکه تکلیف حق آبه ها بین مناطق مختلف حوضه آبریز زاینده رود باید تا شهریور ماه مشخص شود، گفت: آب منطقه ای باید این موضوع را تعیین تکلیف کند و حداکثر تا ۱۵ تیرماه اولین جلسه بررسی حقابه های مناطق برگزار شود.

آخرین اخبار