قوانین داخلی مطلوبی در موضوع حقوق کودکان تدوین شده است

کارشناس مسائل حقوقی گفت: پیش‌تر خلاء قانونی باعث این برداشت غلط شده بود که پدر و مادر مالک کودک شناخته می‌شدند اما در قانون جدید هر کسی می‌تواند سلب حق گسترده از کودک را گزارش و اعلام جرم کند.

آخرین اخبار