خطیب زاده:هر کس در کاخ سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امیدواریم کانادا از استانداردهای دوگانه در رفتار و عمل دست بردارد.

آخرین اخبار