مراسم تقدیم احکام اعضای کمیته حمایت از حقوق مصرف کنندگان

کمیته خودرو ویژه حمایت از حقوق مصرف کننده در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد

کمیته فنی خودرو ویژه حمایت از حقوق مصرف کنندگان وابسته به انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان اصفهان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین اخبار