رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

معنی ندارد کشاورز اصفهانی میوه‌اش را ارزان بفروشد/ جلوی واسطه‌ نابودگر تولیدکننده و مصرف‌کننده را بگیرید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: نسبت به قانون بازرسی از اتحادیه‌ها توجه بیشتری شود، معنی ندارد کشاورز اصفهانی میوه‌اش را ارزان بفروشد و از میوه‌فروش گران بخریم.

آخرین اخبار