نوبخت:دولت از حقوق مردم اصفهان در بخش آب کوتاه نمی‌آید

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌هایی که برای احیاء زاینده رود انجام شده است، بیان داشت: هرگز برای احقاق حقوق مردم اصفهان در بخش آب کوتاهی نخواهیم کرد و احیای رودخانه زاینده‌رود را وظیفه خود می‌دانیم.

آخرین اخبار