رئیسی در جمع پرشور مردم اصفهان:

هیچ بیگانه‌ای برای باز کردن قفل‌ها نمی‌شناسیم/ برجام برای نقدشدن به دولت انقلابی احتیاج دارد/ دیوار بلندی بین چپاولگران و حقوق مردم ایجاد می‌کنیم

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در ساختن کشور نگاه به دستان توانای مردم و جوانان برومند مردم کلید حل همه مشکلات کشور است؛ هیچ بیگانه ای برای گره گشایی از ملت ما و هیچ بیگانه ای برای باز کردن قفل‌ها نمی شناسیم که بتواند مشکلات را حل کند.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر اصفهان

نامزدهای شوراهای شهر از هرگونه سیاسی‌کاری دوری کنند

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر اصفهان گفت: نامزدها باید افرادی انقلابی بوده و از هرگونه فعالیت‌های سیاسی و جناحی برای حمایت از حقوق مردم شهر خود دوری کنند.

بازی تکراری حاشیه سازی ها در دولت همزمان با مناقشه قراردادهای نفتی

دعوای کنسرت برای فراموشی کرسنت

واقعیت آن است که درست است که دولت، باشگردهای امنیت روانی با مردم برخورد می کند، ولی این خود نشان دهنده آن است که دولت نقطه افول خود را دیده و دریافته که تا رسیدن به آن فاصله زیادی ندارد.

آخرین اخبار