رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد

بیمارهای غیرواگیر، تصادف و سرطان؛ 3 عامل اصلی مرگ و میر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیشترین آمار مرگ و میر به بیماری‌های غیرواگیر مانند قلبی عروقی و تنفسی، تصادفات و سوم سرطان‌ها مربوط می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

سرانه ورزشی شهر اصفهان کمتر از ۳۰ سانتی‌متر است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرانه ورزشی شهر اصفهان متناسب با پایتخت ورزش ایران نبوده و این سرانه کمتر از ۳۰ سانتی‌متر برای هر نفر بوده که بسیار کم است.

آخرین اخبار