استاندار:

وجود اختلاف‌نظر درباره اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در اصفهان/ آیین‌نامه ساماندهی ارز و حمایت از تولید داخلی استان تصویب شد

زرگرپور با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که درباره اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در استان وجود دارد، گفت: این سامانه در حال آزمایش بوده و اجرایی نشده است.

آخرین اخبار