اهتمام دستگاه قضا به حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان

مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در مواجهه با اطفال و نوجوانان، کوچکترین تصمیم ممکن است تأثیرات عمده‌ای در آینده آنان داشته باشد.

آخرین اخبار