مدیر داخلی انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان:

یک‌چهارم اعضای انجمن معلولان آسیب نخاعی اصفهان مستمری‌بگیر بیمه هستند

مدیر داخلی انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان گفت: در حال حاضر تنها حدود یک‌چهارم از اعضای انجمن حمایت از معلولان آسیب نخاعی استان اصفهان مستمری‌بگیر بیمه هستند و سایر اعضای این انجمن حقوق‌بگیر بهزیستی هستند.

آخرین اخبار