سخنگوی کارگروه راهبری فرهنگی بسیج ورزشکاران اصفهان:

رویکرد کلی مرام‌نامه پهلوانی، ترویج فرهنگ برای ورزش است

سخنگوی کارگروه راهبری فرهنگی بسیج ورزشکاران اصفهان گفت: رویکرد کلی مرام‌نامه پهلوانی ترویج فرهنگ برای ورزش بوده و رویکرد ورزش برای ورزش مناسب نیست.

لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای شهر اصفهان رفت

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان از بررسی لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کمیسیون های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی این شورا خبر داد.

راه اندازی یک ستاد ویژه در وزارت کشور

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از تشکیل و راه اندازی ستاد پاسخگویی به استعلامات حقوقی در وزارت کشور خبر داد.

آخرین اخبار