حقوقدان های مسائل تحریمی در گفت و گو با رویترز:

آمریکا حاضر به رفع ابهام ها پیرامون تحریم های ایران برای شرکتها و بانکها نیست

حقوقدان های مسائل تحریمی در گفت و گو با رویترز اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره بازگشت شرکت ها و بانک ها به ایران را به چالش کشیده و عنوان کرده اند واشنگتن حاضر به رفع ابهام های پیرامون تحریم های ایران نیست.

آخرین اخبار