زنده رودم، هر که آمد ناله ای سر داد و رفت، تو آرام بخواب

برخی می‌گویند جرعه‌ آبی هم تو را سیراب می‌کند، اما همین را هم از تو دریغ می‌کنند، هر کس دیگری را مقصر می‌داند و این قصه سال‌ها است بین مسئولان شهر و استان و کشور می‌چرخد درست مانند یک چرخه تکراری اما این بار نه چرخه تکرار زندگی بلکه چرخه تکرار اتهام برای فرار از راه حل مشکل زاینده‌رود.

آخرین اخبار