مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛

عدم تحقق حقابه زیست محیطی تالاب گاوخونی مشکل آفرین است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: احقاق حقابه‌های زیست محیطی تالاب گاوخونی بعد از شرب اولویت ماست که باید پیگیری شود و اگر تحقق پیدا نکند مشکلات آن دامن کشور را خواهد گرفت.

آخرین اخبار