وزیر نیرو:

برنامه ای برای افزایش قیمت آب و برق نداریم

اردکانیان گفت: افزایش قیمت آب و برق نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی بوده و هنوز تصمیمی برای گران شدن آب و برق در سال آینده گرفته نشده است.

آخرین اخبار