رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

بخش‌های آب‌بر استان یزد مهمان حقابه‌داران زنده رود هستند

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه صنعت و کشاورزی استان یزد 17 سال با حقابه کشاورزان اصفهانی می‌چرخد، گفت: با توجه به اینکه هنوز تونل سوم کوهرنگ به بهره برداری نرسیده است بخش‌های آب‌بر استان یزد مهمان حقابه داران زنده رود است .

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

تضاد انتقال آب به نائین با مصوبات شورای عالی آب؛ وقتی قانون فراموش می‌شود

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: اجرای طرح انتقال آب از زاینده‌رود به نائین کاملاً با مصوبات شورای عالی آب در تضاد است و مسئولان نباید اجازه دهند که این طرح اجرایی شود.

آخرین اخبار