مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

اصفهان دارنده بیشترین جمعیت حیات وحش کشور/ ۱۱ درصد خاک استان حفاظت شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بیشترین جمعیت حیات وحش کشور به خصوص آهو در استان اصفهان است.

آخرین اخبار