نگاهی بر سفر وزیر نیرو به شرق اصفهان:

وزیر نیرو در جمع کشاورزان شهر ورزنه/ تصاویر

وزیر نیرو با حضور در شرق اصفهان از نزدیک با مشکلات پیش روی کشاورزان حوضه ی آبریز زاینده رود آشنا شد.

آخرین اخبار