رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

فرصت حضور نخبگان اصفهان در عرصه‌های درآمدزائی فراهم می‌شود

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: اما بخش بزرگی از مشکلات نخبگان در نظام نوآوری از مسائل فرهنگی نشأت گرفته که فرصت حضور نخبگان اصفهان در عرصه‌های درآمدزائی باید فراهم شود.

آخرین اخبار