رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان:

انتظار کشاورزان از سفر هیئت دولت به شرق اصفهان برآورده نشد

رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان گفت: شرق اصفهان در سفر رییس جمهور به اصفهان، مورد بی مهری هیئت دولت قرارگرفت.

امام جمعه شهر نصرآباد:

مسئولان مشکلات مردم را به گوش دولتمردان برسانند

امام جمعه شهر نصرآباد گفت: هر چند نماینده ای از دولت در شرق اصفهان، که این همه مشکلات دارد ، حضور پیدا نکرد، اما مسوولان مشکلات مردم را به گوش دولتمردان برسانند.

امام جمعه شهر هرند:

حضور مردم در استقبال رییس جمهور میثاق با مقام معظم رهبری است

امام جمعه شهر هرند گفت: حضور بمنزله تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین کشور و میثاق دوباره با مقام معظم رهبری است و با این کار مردم دشمنان را یکبار دیگر مآیوس و ناکام کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات