حاشیه‌های حضور رهبرانقلاب در منزل شهید همدانی؛

جای خوش هانیه در آغوش پدربزرگ / غم رهبری بعد از قطعنامه

حضور رهبر انقلاب در منزل شهید همدانی با حاشیه هایی همراه بود کافی است چند نفر از بچه‌های زبل هیئت مسجد بو ببرند که آقا قرار است بیایند اینجا تا کار به کلی از روند خودش خارج شود.

آخرین اخبار