عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در اینجااصفهان:

تولید باران مصنوعی برای جاری شدن آب در زاینده رود/ توجه به حضور جوانان در عرصه های مدیریتی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به طرح تولید باران مصنوعی در اصفهان گفت: امیدواریم شورای شهر و شهرداری اصفهان مطالعاتی که برای باران مصنوعی انجام شده را پیگیری کنند تا آب در رودخانه زاینده رود به صورت دائمی جاری شود.

آخرین اخبار