گزارش تصویری:

شهر هرند و اژیه در میزبانی استاندار اصفهان به روایت تصویر

افتتاح از پروژه های عمرانی شهر هرند با حضور استاندار اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار