با حضور استاندار اصفهان انجام شد:

افتتاح پروژه های عمرانی شهر هرند با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال

آیین کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی شهر هرند با حضور استاندار اصفهان انجام شد.

سرپرست بخشدار بخش جلگه خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهر هرند با حضور استاندار اصفهان

بخشدار بخش جلگه از افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهر هرند با حضور استاندار اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار