بررسی اجتماعی قمه زنی

با قمه‌زني داعش و شيعه در كنار هم قرار مي‌گيرد! /15 نفر در هر هیئت پليس يار محرم برای کمک به نیروی انتظامی

اگرچه قمه زني امري نهي شده از سوي مراجع و روحانيون است اما هنوز هم آثار آن در برخي شهرستان ها ديده مي‌شود كه اين امر باعث بهره‌ برداري دشمنان از آن شده و نگاه جوامع ديگر به اسلام را تخريب مي‌كند.

آخرین اخبار