مریم شجاعی

عاشقی به سبک خدیجه

آی دختر! عاشق امروزی می شود گذری بر سیده ی حضرت خدیجه(س) نمایی تا معنای واقعی عشق را بدانی.

آخرین اخبار