یک فناوری ژاپنی؛

فیلم ها و تصاویر مجازی را لمس کنید!

محققان ژاپنی با استفاده از فناوری لیزر فمتوثانیه موفق به ساخت هولوگرام های قابل لمس شده اند.

آخرین اخبار