پیامدهای منفی فضای مجازی

فضای مجازی آفتی برای روابط خانوادگی و اجتماعی

فضای مجازی در کنار تمامی محاسنش، باعث شکل گیری برخی تاثیرات منفی در طولانی مدت شده است.

آخرین اخبار