سیامک انصاری آنچه را نباید درباره مهران مدیری بگوید، بالاخره گفت!

شما باید خودتان را جای مهران مدیری بگذارید تا ببینید چه فشاری روی این آدم است. همه از او متوقع هستند و همه تنها از او جواب میخواهند. این موضوع نشان می‌دهد که مهران مدیری اسمش فراتر از کارش است.

آخرین اخبار