عکاس انقلاب دار فانی را وداع گفت

حسین پرتوی عکاس پیشکسوت انقلاب امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه بعد از مدتها مبارزه با بیماری دار فانی راوداع گفت.

آخرین اخبار