در گفتگو با دندانپزشک شرق اصفهانی؛

خدمت به مردم محروم کویر جرقویه سفلی، آرزوی دست یافتنی برایم بود

وطن خواه با اشاره به اینکه برای خدمت به مردم زادگاهم تلاش می کنم، گفت: خدمت به همنوعان خودم مخصوصاً قشر ضعیف جامعه، هدف خاص من برای ورود به حیطه پزشکی بود.

آخرین اخبار