غروب سردار سپاه اسلام؛

قُرص ماه حرم، به تماشای بَزم خون نشست

و بعد، دستِ خون آلودم را، با تمامی عشقی که به این برادر سفر کرده داشتم، کشیدم به سر و صورتم، به آسمان نگاه کردم، قرص ماه، بالای سرم ایستاده بود.

یادداشت ابراهیم‌ حاتمی‌کیا در پی شهادت سردار حسین همدانی

سردارِ سربدار حسین همدانی بازمانده قافله‌ای بود که سالارش حاج احمد متوسلیان بود

سردارِ سربدار حسین همدانی ، آن سیمای سفید کرده در آسیاب جهاد سالهاست که می‌رفت و ما گمان کردیم در کنارمان است. او بازمانده قافله‌ای بود که سالارش حاج احمد متوسلیان بود.

آخرین اخبار