در اقدامی خداپسندانه انجام شد؛

اهداء اعضاء جوان 24 ساله محمدآبادی به بیماران نیازمند

خانواده حسین عرب جعفری جوان ناکام محمد آبادی، با اهداء اعضای فرزندشان، به زندگی چند بیمار نیازمند جان دوباره بخشیدند.

آخرین اخبار