امام جمعه کفران:

جوان مؤمن باید شعارش شغل و کار باشد

حجت الاسلام شریفی: متخصصین جوان زیادی در کشور ما وجود دارد که باید این علم و تخصص را از قوه به بالفعل برسانیم. جوان مؤمن باید شعارش شغل و کار باشد زیرا بیکاری و تنبلی، جامعه را به فساد منتهی می کند.

آخرین اخبار