در شهد مقدس؛

درخشش فرهنگی جرقویه ای در مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور

حسین صادقی که عنوان برتر مسابقات قرآن در رشته تدریس احکام در مرحله استانی را داشت، امروز در مسابقات کشوری حائز مقام پنجم شد.

مدیریت کانون شهید رجایی شهر حسن آباد

مسابقات فرهنگی، اندیشه های امام خمینی(ره) را در جوانان اشاعه می دهند

مدیریت کانون شهید رجایی شهر حسن آباد گفت: در دهه فجر باید فعالیت های فرهنگی تبیین کننده ابعاد سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، عرفانی امام راحل باشد.

آخرین اخبار