در آستانه روز معلم

شاگردی که برای دیدن معلم خود 600 کیلومتر رکاب می زند

در آستانه روز معلم، شاگرد 27 سال قبل یک معلم کرجی برای تبریک این روز به معلم دوران نوجوانی خود، از حسن آباد تا کرج را رکاب می زند.

آخرین اخبار