نیم روز با سرای سالمندان صادقیه باشیم:

پیوند معنوی هیئتی های فوتبال شهرستان اصفهان با جوانان دیروز خانه امید

بازدید هیئت فوتبال شهرستان اصفهان از سرای سالمندان خانه امید، امیدواری دیار خاطرات ماندگار سرای سالمندان صادقیه بود.

با حضور فرماندار اصفهان:

دبیر خانه دائمی ستاد اوقات فراغت شهرستان اصفهان افتتاح شد

با حضور فرماندار شهرستان اصفهان و جمعی از مسئولین این شهرستان اولین دبیرخانه دائمی اوقات فراغت شهرستان اصفهان در محل اداره ورزش و جوانان این شهرستان افتتاح و آغاز به کار کرد.

آخرین اخبار