رئیس آموزش و پرورش کوهپایه

500 نمایشگاه،500 مدرسه گامی موثر در رشد دانش آموزان کوهپایه

رئیس آموزش و پرورش کوهپایه گفت: نقش کتابخوانی برای همه افراد جامعه بویژه دانش آموزان از اهمیت خاص و تاثیرگذار برخوردار است و در این راستا سعی کرده ایم با غنی سازی کتابخانه های مدارس در این راستا گام برداریم.

آخرین اخبار