گفتگو با رییس اسبق آموزش و پرورش کوهپایه:

پیشرفت دانش آموزان مناطق محروم از اهداف ماست/ بازنشستگان سرمایه های ملی می باشند

رییس سابق آموزش و پرورش کوهپایه گفت: هدف ما کمک به ایجاد تسهیلات و فراهم ساختن بستر مناسب برای پیشرفت دانش آموزان محروم منطقه است.

رییس آموزش و پرورش کوهپایه در هفته معلم:

معلمان جایگاه خود را درک کنند تا دیگران به اهمیت کار واقف شوند

رییس اداره آموزش و پرورش کوهپایه گفت: مردم و مسئولین نظام در برنامه ریزی ها و تخصیص اعتبارات توجه ویژه به آموزش و پرورش و فرهنگیان داشته باشند.

رئیس آموزش و پرورش کوهپایه

مسئولین توجه ویژه ای به معلمین داشته باشند

رییس آموزش و پرورش بخش کوهپایه گفت: هدف و ماموریت آموزش و پروش تربیت دانش آموزان در راستای اهداف نظام و نیاز آینده میهن اسلامی است بنابراین مسئولین و نهادهایی که در برنامه ریزی های خرد و کلان نظام دخیل هستند، بیش از پیش به مسائل و نیازهای این قشر زحمت کش توجه نمایند.

آخرین اخبار