در جلگه و جرقویه برگزار شد

دومین مرحله طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه آزمون کتبی و شفاهی دومین مرحله طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در بخشهای جلگه، جرقویه علیا و سفلی برگزار گردید.

آخرین اخبار