در عیادت استاد انصاریان از رهبر انقلاب چه گذشت؟

رهبر انقلاب در عیادتی که استاد حسین انصاریان از ایشان داشت، افزودند: روایات به دعا و برکات آن توجهی ویژه دارند تا جایی که گاهی معصومین در کلمات گهربارشان توجه به حقیقت دعا را بیش از استجابت آن در نظر داشتند.

آخرین اخبار