97درصد توان موشکی مقاومت استفاده نشده

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مسوولان لبنانی با اشاره به آمادگی کامل مقاومت گفت: مقاومت فلسطین تا کنون فقط 3درصد توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است.

آخرین اخبار