سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان خبر داد:

بهره‌مندی300 هزار زائر از برنامه‌های نوروزی آستان قدس رضوی در استان اصفهان

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان از بهره‌مندی300 هزار زائراز برنامه‌های نوروزی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در این استان خبر داد.

آخرین اخبار