شهر هرند

نشست مشترک فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع مسئولين بخش جلگه

فرمانده ی نیروی انتظامی استان در راستای نشست مشترک خود با مسئولين بخش جلگه در راستای درخواست مسئولین بخش در رابطه با احداث برخی ادارات نیروی انتظامی در بخش جلگه، قول مساعد داد.

تحلیل همایش سوگواره رضویون از نگاه مسئولین

در راستای مهم خواندن سوگواره رضویون بررسی اجمالی اهداف این مراسم توسط مسئولین گامی مهم در پیش برد بهتر این برنامه در سنوات آینده می باشد.

آخرین اخبار