عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با اصفهان شرق:

مسئولین وزارت نیرو به کار کارشناسی گردن نهند/ تهدید بهشت آباد را به فرصت تبدیل کنیم

نماینده مردم شاهین شهر گفت: پیگیری نمایندگان اصفهان در خصوص پروژه بهشت آباد تا صرف نظر کردن از تن دادن به موضوع غیرکارشناسی قطع تونل بهشت آباد ادامه می یابد تا اعتماد کامل به عقب نشینی وزیر از این موضوع حاصل شود.

آخرین اخبار