نماینده مردم شاهین شهر

ذره ای از حق و حقوق اصفهان کوتاه نمی آییم/ زاینده رود مرده است و کسی به فکرش نیست

نماینده مردم شاهین شهر گفت: به مردم اصفهان می گوییم که ذره ای از حق و حقوق اصفهان کوتاه نمی آییم و طرح سوال از رییس جمهور را از همین جا کلید می زنیم و کاری می کنیم که افرادی که این رفتار ها را انجام می دهند پشیمان شوند.

آخرین اخبار